HOME > 協会概要 > 役員報酬

役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規定 役員及び評議員の報酬等並びに費用に関する規定